sreda, 27. februar 2013

MAGISTRA ALENKA BRATUŠEKKer je strokovnjakinja za proračunske zadeve magistra Alenka Bratušek pretendentka za premierski položaj, si poglejmo nekaj novosti, ki jih magistra uvaja v svojem znanstvenem delu. Podobne inovacije smo poznali ob njenem preteklem delu na delovnem mestu direktorice direktorata za proračun, lahko pa jih pričakujemo tudi na poziciji premierke. Danes torej ne bom pisal o proračunskih primanjkljajih, ki jih je pridelala RS v letih službovanja magistre v vlogi direktorice direktorata za proračun.

Zanimivo znanstveno delo si lahko preberete tudi sami na:

Zanimivo znanstveno delo

Poglejmo si nekaj novosti, ki jih strokovnjakinja uvaja v svojem življenjskem opusu, ki brez naslovnic, kazal in prilog obsega 74 strani, skupaj pa 88 strani.

1.    Kreativno računanje odstotkov
Stran 55: »Imela sem srečo, da si bili zaposleni pripravljeni sodelovati z mano, saj sem lahko opravila intervju kar z 21 zaposlenimi, to pa pomeni 10 % vseh zaposlenih. V JGZ Brdo je bilo na dan 10.6.2005 200 zaposlenih, od tega 112 oziroma 53,3% odstotka žensk in 98 oziroma 46,6% moških.«

112/200*100 = 56 %
98/200*100 = 49 %
53,3 % + 46,6 % = 99,9 %; 0,1 % je bilo transvestitov
200/21*100 = 10,5 %

2.    Raztegnjena povprečja
Stran 55: »Povprečna starost sodelujočih je med 35 in 45 leti.«

Ta trditev je identična trditvi, da je v povprečju sodelovalo največ žensk in moških.

3.    Inovativno seštevanje
Str. 11: »V letu 2003 je bilo takšnih zasebnih izvajalcev 44, največ od tega - 17- na področju predšolske vzgoje – vrtci, sledijo višje strokovne šole – 15, visokošolski zavodi – 8, srednje šole – 7 in osnovne šole – 4.«

17 + 15 + 8 + 7 + 4 = 51
Pomeni, da 7 zasebnih izvajalcev sedi na dveh stolčkih?

4.    Kreativno računanje odstotkov II. del
Str. 18: »Prva stvar je minimalna plača, ki se je ne začetku zdela sramotno nizka, saj je znašala le 3 funte 60 na uro... Danes minimalna plača znaša 5 funtov 80 na uro, kar je približno 2.030 SIT, kar pomeni porast za 75%.«

5.80/3.60 = 1.61*100 = 61,11 %
13,89 % plače gor ali dol, verjetno bi se tudi sindikati strinjali s tem…

5.    Kreativni pravopis
Uklepaj in zaklepaj sta lahko tudi nestični ločili; tudi znak za odstotek (%) postane levostično ločilo. Pike pri datumih niso več levostična ločila. Postavljanje vejic dobi nove, lirične dimenzije.

Računske inovacije, ki jih uvaja Alenka Bratušek v svoji magistrski nalogi, smo spoznali ob njenem preteklem delu v vlogi direktorice direktorata za proračun, lahko pa jih pričakujemo tudi na poziciji premierke.

6.    Metodološke inovacije
Str. 82 metodološko orodje anketa, dobi nov naziv – intervju. V »intervjuju« so možne samo ekstremne možnosti. A. Bratušek petstopenjske lestvice ne pozna: prvo vprašanje: »Ste bili seznanjeni s pripravami na spremembe...«: možni odgovori so: »a) sploh nisem bil seznanjen; b) sem bil slabo seznanjen in c) sem bil dobro seznanjen

Kaj pa tisti, ki so bili delno seznanjeni z nekaterimi spremembami? Vsi odgovori na vprašanja so strukturirani na enak način.

7.    Navajanje virov I.
Znanstveni viri magistrskih nalog se razširijo na priloge slovenskih rumenih časopisov kot je priloga časopisa Delo Polet (stran 18, 82).

8.    Navajanje virov II.
Kljub temu, da je virov zgolj 34, uvaja nov varčni način citiranja in sicer v besedilu ne navaja strani publikacij, zgolj letnico in avtorja. Večina magistrinega akademskega besedila pa sploh ne pozna navajanja virov. Uvaja tudi citatske akrobacije kot je članek Martine Trbanc, ki v zaključnem navajanju virov postane Trmanc, M (1996): Teorija in praksa ISBN 86-80227-46-3, str. 287-310. O tem zakaj je gospa, zaposlena na MDDSZ dobila nov vzdevek in zakaj naslova članka A. Bratušek ni objavila, govorijo zlonamerni forumi, da si je nekaj njenega besedila prisvojila. Ampak to, da je magisterij gospe Bratušek plagiat so zgolj zlobni jeziki. Čas bo pokazal, da stranke, legitimne nasladnice KP v Sloveniji ne goljufajo in politične delavce te struje sestavljajo zgolj strokovnjaki z akademskimi in praktičnimi referencami kot je magistra Alenka Bratušek.

nedelja, 24. februar 2013

TOVARIŠ GREGOR VIRANT – NAJVEČJA PREVARA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITEV 2011


Pritrjujem kolumnistu Financ Stanislavu Kovaču, da je tovariš Gregor Virant največja prevara volitev 2011. Zmotno sem ta naziv na svojem blogu podelil stranki TRS in kasneje tovarišu Zoranu Jankoviću. Stranki TRS, ki je po vzoru evropskih nekdanjih komunističnih strank, ki so kar na enkrat postale zelene, šla po enaki poti, v resnici pa pooseblja nevarne skrajno socialistične ideje. Tovarišu Zoranu Jankoviću, ker je prevaral svoje državnozborske volivce in je, ko mu mandatarstvo ni uspelo, zopet kandidiral za župana, pri čemer je tudi nezanemarljivo omeniti finančne stroške takšnih političnih kadrovskih akrobacij.
Skupaj v gradnji socialistične avantgarde državnega lastništva

Tovariš Gregor Virant je absolutni zmagovalec. Svojim volivcem je skupaj z nekaterimi klasičnimi liberalci prodal soliden liberalni program, dobili pa smo nekaj nesposobnih poslancev, katerih frekvenca oglašanja v DZ je med vsemi strankami najnižja. Morda smo ob tej nizki frekvenci lahko celo zadovoljni, saj kadar so poslanke in poslanci DL vzeli mikrofon v roke, so iz njihovih grl prodirale socialistične krilatice, ki se niso skladale s predvolilnim programom DL in tudi ne z milejšo koalicijsko pogodbo. Imeli so dobro podkovane svetovalce, pa nisi bili sposobni reproducirati dobro pripravljenih gradiv v parlamentu. Zdaj jih že od januarja ti svetovalci in člani stranke množično zapuščajo in tovariš Virant svetovalce prepričuje, naj še enkrat premislijo. »Morda zato«, ker je tovariš Virant sesul Janševo vlado zaradi obremenilnega poročila KPK vodje vlade, zdaj pa je nakanil stopiti v koalicijo s stranko PS, katere vodja je obremenjen še z veliko več nečednostmi kot zgolj poročilo KPK in ne namerava odstopiti iz vseh javnih funkcij. O skladnosti programov DL in programov PS ali SD ni vredno zgubljati besed. Edina skladnost je bila v predvolilnih programih DLGV in PS ukinitev politične in neučinkovite AUKN. Pa še to je kmalu postalo neaktualno. Strokovnih kompetenc in referenc bi pri poslancih PS in večini poslancev SD našli bore malo, razen odličnosti v poslovanju z državo in posameznimi občinami.
Gregor Virant vabi na zabavo, ki bo združila vse slovenske stranke v eno in edino PARTIJO…

Ker je svet stranke DL podprl Alenko Bratušek za mandatarko, je DL mrtva. Liberalci in podjetniki stranke z liberalnim programom, ki deluje v smeri socializma in državnega intervencionizma, ne bodo podprli. Socialisti pa ravno tako ne bodo podprli stranke z liberalnim programom. Z DL je konec. Lahko se kar zamrzne kot se je zamrznil vodja PS Zoran Janković. Naj v skladu z modnimi socialističnimi trendi v slovenski politiki, stranka zamenja svojo volilno bazo s pingvini!

Enake sklepe zakaj DL v koalicijo s PS ne sme stopiti in zakaj bi bile dobre predčasne volitve, je v pismu pojasnil tudi nekdanji finančni minister iz DL Janez Šušteršič in sicer piše naslednje:
1. Volitve so najčistejša in najbolj etična rešitev, ker
a. je skoraj 2/3 parlamenta obremenjeno s poročilom KPK in neustreznim odnosom do njega
b. je bilo 28 poslancev izvoljeno predvsem na podlagi "dobrega imena" šefa PS, to dobro ime pa po objavi poročila KPK ne obstaja več
c. ljudje pričakujejo in zahtevajo nove obraze v politiki, to pa se lahko zgodi le z volitvami
d. struktura volilnih preferenc močno odstopa od strukture parlamenta
e. DL je zrasla iz javne pobude "Gremo na volitve", ki je bila dana v podobni politični situaciji, zato zavzemanje za volitve pomeni tudi ohranjanje zvestobe lastnemu izročilu

2. V koalicijo s PS ne moremo iz več razlogov:
a. programska neskladnost
i. ne pozabimo, da so vložili referendum na dva ključna projekta MF (slaba banka in holding)
ii. po pogovorih z Bratuškovo vem, da imajo resne pomisleke glede nadaljevanja projekta slabe banke v sedanji obliki, da želijo pred nadaljevanjem dela na projektu opravljati ponovne razprave s strokovnjaki, in da razmišljajo celo o tem, da Družbe za upravljanje terjatev bank sploh ne bi ustanovili. Glede na to, da je vlade že sprejela statut DUTB, imenovala neizvršne direktorje in da pripravlja podzakonsko predpise, takšno razmišljanje pomeni, da bi šli nekaj korakov nazaj in izgubili dragoceni čas za reševanje kreditnega krča
iii. PS zahteva umik klasifikacije naložb SDH iz parlamentarne procedure, kar pomeni zamik privatizacije ter izgubo zanimanja investitorjev za Slovenijo, edini razlog, ki mi ga je Bratuškova navedla, pa je, da zato, ker je to pač predlog Janševe vlade
b. naša politična konsistentnost
i. iz vlade JJ nismo izstopili zaradi vsebine ali ker bi delala slabo, ampak izključno zaradi poročila KPK, zato zdaj ne moremo v koalicijo, ki bi imela slabši program oziroma bi pomenila zavoro za nadaljevanje ključnih projektov prejšnje vlade, pri katerih smo sodelovali
ii. če smo do 10.1. zavzeto delali v koaliciji z JJ, ne moremo čez noč spremeniti stališča in se obnašati, kot da je JJ največja nevarnost za to državo in da je njegova odstranitev absolutni cilj, ki mu moramo podrediti vse ostalo
iii. s PS smo se že pogajali po volitvah in že takrat ugotovili, s kom smo programsko bolj kompatibilni
c. politična moč: ko bomo enkrat v vladi, bo PS ne glede na koalicijsko pogodbo s svojimi 27+1 poslanci pritiskala v smer, ki nam ne bo všeč
d. struktura vlade: kot vemo, v vladi ne bo SLS, kar pomeni, da v vladi ne bo nobene programsko sorodne stranke in da bo v njej morala biti SD, ki je nam izrazito nasprotna in v svojih nastopih tudi sovražna
e. kdor kljub vsemu misli, da bi v takšni vladi lahko normalno delali, mora vedeti, da SD izrecno nasprotuje temu, da bi bil jaz ponovno minister za finance, v PS pa je tudi veliko močnih pomislekov
f. problem Zoran Janković: od objave poročila KPK je že več kot mesec dni. PS je torej že zdavnaj zamudila čas, ko bi se lahko jasno in odločno kot stranka ogradila od svojega predsednika. On sam tudi javno zavrača kakršen koli nadaljnji korak. Kar koli bo morda narejeno v naslednjih dneh ali tednih, bo prepozno in razumljeno kot neiskreno
g. problem Jani Moederndorfer: prejšnji teden je bila s pravnomočno sodbo potrjena globa, ki jo je KPK naložila Jankoviću zaradi določenih dotacij športnim klubom iz proračuna MOL. Pri tej zadevi je kot prejemnik sredstev v funkciji zastopnika KK Olimpije nastopal Jani Moederndorfer. Če želimo biti zvesti svojim načelom, moramo zahtevati odstop tega poslanca, ki je tudi vodja poslanske skupine PS
h. če gre DL v koalicijo s PS, bo zaradi zadnjih dveh točk dobila nalepko stranke dvojnih meril, ki se je ne bomo več znebili.