petek, 20. november 2015

MITJA GASPARI: VEČ DILEM KOT REŠITEV ALI VEČ BENCINA NA OGENJ ALI VEČ SOLI NA RANE?

Tabloid Delo

V finančni prilogi tabloida Dela – Svet kapitala ima očitno redno kolumno tudi Mitja Gaspari. Gre za klasičnega Mencingerjanca, ki so mu vrata v režimske medije na široko odprta. Tudi v osmi številki je izšla na strani 17 njegova kolumna z naslovom Več dilem kot rešitev. Ker je v kolumni toliko dilem oz. bolje rečeno zmešnjave, sem najprej mislil, da je Dr. Gaspari presedlal iz področja financ v kulinariko in naredil recept za slovensko mineštro, v katero investiraš iz zmečeš vse možne surovine in resurse, še vedno pa ostaneš lačen oz. dobiš krče zaradi neprebavljive vsebine jedi.

Stari Gaspari

Gasparija, nekdanjega guvernerja BS in ministra za gospodarstvo in njegovih akrobacij s takratno valuto (umetna depreciacija tečaja) in manipuliranje s statističnimi podatki (vhodnih 12 in izhodnih 13 mesecev) ne bi na dolgo in široko razlagal. Če je kdo pozabil na to, pa bomo nadaljevali v komentarjih.
 
Mitja Gaspari: alternativa zadolževanju in proračunskim deficitom je zadolževanje.
  
Gaspari ne menja dlake, vračamo se v preteklost

Gaspari (Svet kapitala, 17):

»Odgovor mednarodnih finančnih organizacij (IMF in SR) na opisane dileme se je v zadnjih letih nekoliko spremenil, saj državam v razvoju ob klasičnih politikah strukturnih reform zdaj priporočajo tudi začasne ukrepe nadzora kapitalskih tokov in takšno fiskalno politiko, ki bo upoštevala ne samo fiskalno stabilnost, ampak tudi stabilno gospodarsko rast in socialno vključenost. Za razvite države pa vidijo nujnost zmanjšanja slabih bančnih kreditov in večje investicijske porabe za povečanje potencialnega proizvoda. Vendar klasični nabor ukrepov očitno ni več dovolj, ko je treba simultano reševati tako anemično gospodarsko rast in velike javne dolgove v razvitih gospodarstvih tet pomanjkanje izvoznega povpraševanja in nenaden odtok zasebnega kapitala v razvijajočih gospodarstvih.

Alternativni predlogi za reševanje teh težav, v nasprotju s prevladujočim konceptom predvsem v Evropi; poudarjajo pomen oživljanja agregatnega povpraševanja v razvitih gospodarstvih z ekspanzivno fiskalno politiko. V situaciji nizkih obrestnih mer in omejitev za ekspanzivnejšo denarno politiko je edini dejavnik pospešitve gospodarske rasti fiskalni deficit za infrastrukturne investicije, saj so stroški financiranja zgodovinsko nizki. V dilemi, ali bi to povzročilo nenadzorovano rast dolga v BEB je odgovor, da bo rast BDP zaradi novih investicij prehitela rast dolga zaradi njihovega deficitnega financiranja (ob opisano nizkih stroških financiranja). V državi z lastno valuto bi centralna banka lahko namesto monetizacije fiskalnega primanjkljaja z odkupom državnih vrednostnih papirjev neposredno financirala projekte razvojnih bank z odkupom njihovih obveznic (namenjenih razvojnim projektom države). Vprašanje kredibilnosti take politike centralne banke bi bilo vezano na zavezo države, da bo kompenzirala stroške zmanjšanja emisije takrat, ko bi se agregatno povpraševanje in gospodarska rast spet povečala.«


Alternativni predlogi? Vrnimo se v leto 2009, ko smo začeli enormno povečevati javni dolg, takrat je Mencingerjanec Franci Križanič (minister za finance iz kvote SD v letih 2009-11) zagovarjal ekspanzivno fiskalno politiko. Zgodilo se je, da smo leto 2009 končali s 5,9 % proračunskim deficitom, leta 2010 s 5,6 % proračunskim deficitom in leta 2011 s 6,6 % proračunskim deficitom. Uspelo mu je zvišati javni dolg iz manj kot 22 % BDP na 46,5 % GDB (2011), za podvojitev javnega dolga mu iskreno čestitam. Seveda so Mencingerjanci tudi takrat na veliko govorili o multiplikatorjih, kar se je dogajalo če v letih pred krizo z gradbeništvom (vlagali smo v zidove namesto v inovativne (izvozno usmerjene) projekte. Edini multiplikator ekspanzivne fiskalne politike je bil poleg dolgov, podvojitev brezposelnosti.


November 2015: slovenska vlada izganja slovenske podjetnike

Morda je bil Gaspari neobveščen o tem kakšne ukrepe sprejema vlada. O tem sem pisal tukaj: Stari dobri Mramorzopet izganja kapital in delovna mesta iz Slovenije.
Predvsem pa gre za:
·       znižanje olajšave za investicije s 40 na 20 odstotkov investiranega zneska,
·       znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj s 100 odstotkov na 50,
·       ukinitev olajšave za zaposlovanje.

Pr tem najbolj uspešni slovenski podjetniki kot so Igor Akrapovič, Marjan Batagelj, Tanja Skaza in drugi združeni v Slovenskem podjetniškem klubu opozarjajo, da ne morejo več v nedogled plačevati vladnega kupovanja glasov. Menijo, da je celotno slovensko gospodarstvo vse bolj na psu, zaradi vladnih ukrepov proti gospodarstvu so zelo zaskrbljeni. O tem lahko preberete celo na 24ur.com: Davčnareforma razburja: Mislili smo, da so nam prisluhnili, zdaj se počutimo izigrane

Na naslednji strani tabloida lahko izpod peresa Barbare Pavlin preberemo še »aforizem«: »Investitorji vidijo Slovenijo kot državo v ekstremnem vzponu, ki ima zelo velik potencial. To nam kaže tudi to, da vsi pomembnejši pospeševalniki sveta iščejo zagonska podjetja v tej regiji«.

Sem jaz nor ali je Slovenija čudna?


ANKETA TABLOIDA DELO O POSLEDICAH PARIŠKEGA NAPADA

Anketa
Danes nas je zopet razveselila anketa v tabloidu Delo. Izbor in formulacije v anketi tistim, ki nismo socialisti, dajejo vedeti, da za nas v tej družbi ni prostora. Katero možnost bi vi izbrali? Jaz ne morem nobene.


Kako se v vaših ušesih slišijo možnosti kot so:
·        Bojim se, da se bodo napadi ponovili v RS, saj postavljamo fizične prepreke na meji, poleg tega po novem poskušamo delati selekcijo na meji, oboje pa bi šlo islamistom, ki jih ni malo v RS, lahko v nos.
·        Bojim se posledic zaprtih mej in počasnejšega pretoka blaga, ljudi in storitev na posel, delovna mesta in našo blaginjo.
Ostale možnosti lahko dodatne sami…

Kot vidite že po nazivu anket režimskega Dela »revolt«, Delo počasi prevzemajo učenci Marcela Štefančiča Jr. in Rastka Močnika (Boštjan Videmšek zaseda naslovnice Dela in Delove Sobotne priloge), torej ulični uporniki, ki so se kalili na ljubljanski Filozofski fakulteti, FSD in FDV in ne delajo nič ali »se financirajo« iz proračuna, zelo radi pa dobrohotno delijo tuj (proračunski) denar.

Neorasisti

Vsi, ki menimo, da je nemogoče integrirati v države EU tako velike količine migrantov, ki prihajajo iz popolnoma drugačne kulture, smo nestrpni, neorasistični, neoksenofobni in ne razumemo pojma človekovih pravic.

sobota, 14. november 2015

PARIS: ISIS CLAIMING RESPONSIBILITY - 129 DEATHS, 352 INJURED – SLOVENIA: MIGRANTS WELCOME!

Pariz, 14. 11. 2015
Paris ist am Freitagabend von einer Terrorserie erschüttert worden. 129 Menschen kamen dabei ums Leben; außerdem gab es 352 Verletzte (Der Spiegel) 

Begunci dobrodošli! (Delo, Mladina)
Andrej Kurnik & Co.
Begunci dobrodošli!Brez komentarja…


četrtek, 12. november 2015

STARI DOBRI MRAMOR ZOPET IZGANJA KAPITAL IN DELOVNA MESTA IZ SLOVENIJE

Dušan Mramor – prvi mandat 2002-2004

Ne bomo pozabili novih obdavčitev bonitet v obliki službenih mobitelov in parkirišč ter prevladujočih kapitalskih deležev. Nič hvale vrednega. Kapital je na veliko bežal iz Slovenije. Poglejmo še malo v drobovje zgodovine.

Bil je torej finančni minister v letih 2002-2004, ko se je odvila ključna faza tovarišijske oz. pollegalne tajkunske koncentracije kapitala v »olastninjenih« slovenskih podjetjih. Ne pozabimo, da je bil predsednik sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (1994-1999), v ključnem obdobju naše privatizacije oziroma boljše rečeno lastninjenja. Torej Mramor je imel dve res pomembni funkciji celoten mandat in vse možnosti, da prepreči razpad slovenskih javnih financ.

Kaj je Mramor naredil, ko so se privatizacijski skladi, pidi, začeli na željo Mencingerjancev izrojevati? Je zaščitil male delničarje? Odgovor je jasen – ništa, upravljavske družbe so pojedle vse, dobili smo pidovske barone. Nelegalno navzkrižno parkiranje lastniških deležev po RS in davčnih oazah in koncentracije je glede na to, da je bil tiho, podpiral.

Denar je šel namesto v razvojne investicije v lastniške konsolidacije podjetij (prevzeme) in v beton oziroma če olepšam v nepremičninski trg in ostale gradbeniške »multiplikatorje«, prosto po Mencingerjancu Jožetu P. Damjanu. O razvojnih investicijah nadaljujem v drugem poglavju. Mramor je vedel kaj se dogaja, a je molčal.

Divja privatizacija? Skoraj 60 % podjetij je bilo v tistem času prevzetih »pod mizo«, kljub obstoječi zakonodaji. Mramor, Mramor, kje si, a slišiš? … Tišina…

To se je dogajalo pred prevzemom oblasti socialista Janeza Janše leta 2004.
 
Kar se Dušan nauči, Dušan zna...
Dušan Mramor – drugi mandat 2014- (repriza prvega mandata)


Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani v okviru davčne reforme objavilo več novih predlogov zakonov, in sicer:

Ministrstvo za finance torej predlaga manj davčnih razbremenitev v Zakonu o dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb, tudi pri zelo uveljavljenih olajšavah, ker išče nadomestilo za izpad proračunskih prihodkov zaradi ugodne obdavčitve nagrade za uspešnost zaposlenih, ki jo načrtuje z novim zakonom. Ta predvideva največ 5000 evrov letnega dodatka za uspešnost brez plačila socialnih dajatev in s polovično dohodnino. Razlog tiči po moje drugje, torej ne v iskanju nadomestila za izpad proračunskih prihodkov zaradi ugodne obdavčitve nagrade za uspešnost zaposlenih, temveč v dogovoru s sindikati pred nekaj dnevi o povišanju mase plače v javnem sektorju

Gre za naslednje spremembe:

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
·       znižanje olajšave za investicije s 40 na 20 odstotkov investiranega zneska
·       znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj s 100 odstotkov na 50
·       ukinitev olajšave za zaposlovanje
·       ukinitev olajšave za donacije političnim strankam.

DOHODNINA
·        četrti davčni razred ostane na lestvici
·        znižanje olajšave za investiranje s 40 na 20 odstotkov investiranega zneska
za vse upravičence
·        znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj s 100 odstotkov na 50
·        ukinitev olajšave za zaposlovanje
·        ukinitev olajšave za donacije političnim strankam
·        uporaba enotne 25 % stopnje davka na kapitalske dobičke brez znižanja
vsakih pet let lastništva do stopnje 0
·        obdavčitev tudi za nepremičnine, kupljene pred 1. 1. 2012.

NAGRAJEVANJA USPEŠNOSTI DELAVCEV
·        dodatek za uspešnost do največ 5000 evrov brez obračuna socialnih prispevkov,
v dohodninsko osnovo šteje polovica zneska
·        delodajalec mora v internem aktu vnaprej objaviti merila za nagrajevanje,
uspešnosti
·        delodajalec sme za nagrajevanje uspešnosti porabiti največ 20 odstotkov dobička pred obdavčitvijo.

Adijo kapital in delovna mesta v RS, pogrešali vas bomo... :-(


Nagrajevanje bolj učinkovitih delavcev po jasnih kriterijih pozdravljam, najslabša pot so trenutne slovenske uravnilovke. Glede umika znižanja olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj in investicije pa sem govoril z nekaj podjetniki in resno razmišljajo o selitvi sedeža, dela in proizvodnje v druge države, npr. v Srbijo ali Avstrijo. Ja, prav ste slišali, v Srbijo!

Torej je javni sektor, kjer sem tudi sam zaposlen, zoper pridobil, privatni sektor pa zopet nosi posledice »krize« oz. neodgovorne oz. bolje rečeno razuzdane fiskalne politike v RS.


Je Ministrstvo za finance naredilo kakšno študijo kakšne učinke so imeli olajšave, ki jih nameravajo odpraviti na ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest in na gospodarsko rast, ki ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest pogojuje? Kakor vem so zgolj gledali kolikšen je bil kratkoročni izpad proračunskih sredstev zaradi omenjenih ukrepov. V predlogih zakonov so učinke na gospodarstvo lahkotno ocenjevali z stavkom ali dvema.

SVET ZA ODZIV NA SOVRAŽNI GOVOR VES ČAS SVOJEGA DELOVANJA LEVIČARJEM OMOGOČA IMUNITETO

Delovanje Sveta za odziv na sovražni govor spremljam od začetka. 

Svet za odziv na sovražni govor je v obdobju med 24. junijem in 3. novembrom 2015 prejel oziroma obravnaval 15 novih pobud/primerov, vendar se je za javni odziv odločil glede le za naslednjih 5 primerov. Seveda gre zopet za 5 »nelevičarjev«, ki mestoma tudi po mojem mnenju pišejo budalaštine in širijo nestrpnost. Vsi levičarji imajo pri samooklicanem Svetu za odziv na sovražni govor popolno imuniteto. Kdo jih financira?

1.           Pojasnila o delovanju Sveta za odziv na sovražni govor
2.           Tvit tiskanega in spletnega medija Glas Trebnje
3.           Facebook strani skupin »Slovenija Zavaruj Meje«, »Radikalna Ljubljana« in »Slovenska milica«
4.           Damir Črnčec: »Prižgimo kresove!«
5.           Facebook profil Zmaga Jelinčiča Plemenitega

Aktivist Mitja Blažič - prvopodpisani pod zgornjimi primeri, katerega služba in poslanstvo je ukvarjanjem s samim sabo


Slovenija ostaja razdeljena na dva pola tudi na področju svobode govora in človekovih pravic. 

torek, 10. november 2015

REVIJA ZARJA RAZSVETLJUJE MNOŽICE: PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE JE BEDARIJA!

Kot sem že pisal na praznik vseh svetih oz. ob dnevu spomina na mrtve, iz druge roke dobim kup tabloidnih revij, ki jih vsaj prelistam, preberem pa bolj nevtralne teme, ki niso okužene z marksizmom, vulgarnim in prisilnim kolektivizmom, borbo proti neoliberalizmu (karkoli že to je, a kdo ve?), političnemu PR in nasprotovanju kapitalizmu in meritokraciji (torej rebrem teme, ki so vezane na vrtnarjenje in gojenje rastlin, kuharske recepte,…). Občasno se tudi v kaj zapičim in tokrat me je družbenopolitična delavka Tina Horvat v reviji Zarja (ex Jana), v članku V službi skorja do groba (11/2015), ki je hkrati PR služba nacionalsocialistične parlamentarne stranke Združena levica, razsvetlila z neomadeževano modrostjo:

»Prostovoljno pokojninsko zavarovanje se skoraj ne izplača, pokojnino si dvignemo le z poznejšo upokojitvijo!«

Na pokojnine se nekoliko spoznam, občasno o tem predavam študentom, vendar sem bil do sedaj prikrajšan za to bistroumnost. Upokojitveno starost je nedvomno potrebno dvigniti, smo ne evropskem repu po podatkih EUROSTAT.

Režim preko sporočil v tabloidnih revijah poskuša rešiti pokojninsko piramido pred razpadom, namesto, da bi se lotil pokojninske reforme, ki bi nas zaščitila pred tveganjem revščine. Nehote pa sem zlobno pomislil, da je družbenopolitična delavka Tina Horvat zapisala prodorno misel, ker bi s podaljšanjem starosti prišlo več sredstev v pokojninsko blagajno, ki bo za generacije rojene po letu 1965 v času upokojitve že popolnoma razsuta piramida in bo tako država vplačevala manjši delež v pokojninsko blagajno (verjetno veste, da se v pokojninsko blagajno s prispevki nabere zgolj dobro tretjino vseh sredstev, leta 2012 je bilo teh sredstev po podatkih ZPIZ 66,6 %, letos še mnogo manj). Prostovoljno pokojninsko zavarovanje pa nudijo nedržavne, torej privatne zavarovalnice in z njimi režim ne simpatizira. Ampak seveda so to zgolj moje neoliberalne blodnje, za katere se iskreno opravičujem. 

nedelja, 1. november 2015

RESNICA O VESNI VUK GODINA

Tablodi

V torek, 6. 10. 2015 je v reviji Ona plus (št. 38, str. 42-46) izšel intervju s tovarišico Vesno Vuk Godina z naslovom V Sloveniji smo priča vseobči prostituciji. Bralci me boste seveda vprašali zakaj sploh berem režimske tabloidne revije. V izogib tovrstnim komentarjem: gre za to, da iz druge roke dobim kup revij, ki jih vsaj prelistam, preberem pa bolj nevtralne teme, ki niso okužene z marksizmom, vulgarnim in prisilnim kolektivizmom, borbo proti neoliberalizmu (karkoli že to je, a kdo ve?), političnemu PR in nasprotovanju kapitalizmu in meritokraciji (torej rebrem teme, ki so vezane na vrtnarjenje in gojenje rastlin, kuharske recepte,…). Občasno se tudi v kaj zapičim in tokrat sem si po dolgem času zopet vzel čas in prebral intervju s tovarišico Vesno Vuk Godina.

V šolah zbirajo podpise proti učiteljem, ki niso dovolj prijazni

Vesna Vuk Godina (citat):
»Tako je, patološki narcis je oseba, ki ne razreši Ojdipa klasično, ne vpelje zakona, zato ne razvije vesti oziroma ideala jaza in vse življenje deluje po načelu tega, kar mu prinaša ugodje. To je seveda značilno za majhnega otroka. Odrasla oseb mora izbrati, kar je prav, danes pa večina Slovencev kot večina Američanov, raje izbere kar je fino. Torej z neko osebo sem v zvezi, dokler je fino, delam, jem in seksam tako, da mi je fino. V šolah zbirajo podpise proti učiteljem, ki niso dovolj prijazni. Zakaj nikjer ne zbirajo podpisov proti učiteljem, če jih učitelj ničesar ne nauči? V Sloveniji smo priča vseobči prostituciji, ko bi vsi igrali in neskončno uživali ter bili kul.«

 
Vesna Vuk Godina
AFŽ – malo drugačna osebna izkušnja

Naj dodam še osebno izkušnjo z omenjeno tovarišico. Prvi dan, ko je omenjena tovarišica stopila v razred (nikogar od nas ni poznala), nam je študentom razložila, da smo manj vredni in manj sposobni »patološki narciseki«, ki delamo vse po liniji najmanjšega odpora, za razliko od nje, ki je intelektualka. Prebrala je namreč že več tisoč strani antropoloških tekstov. O svojih SCI objavah v referenčnih indeksiranih žurnalih je bila vedno tiho, verjetno to ni v skladu z vrednotami slovenskega egalitarizma in obsojanja odstopanja od povprečja in tovarišica ni objavljala, zato da ne bi kdo pomislil, da zagovarja umazani kapitalizem. Zato je kmalu začela objavljati članke v reviji Ona. Na tem mestu naj omenim še to, da smo tovarišico snemali in da ti posnetki »še obstajajo«.
Preizkus znanja je pomenil učenje dobesedno na pamet, kreativno razmišljanje je bilo absolutno nesprejemljivo. Primer vprašanja na ustnem izpitu: »točno navedite kazalo v knjigi«. Ker je profesorica goljufala, imela svoja interna pravila pri pisnih preizkusih znanja, namreč znali smo dobesedno na pamet vse, kar je bilo potrebno napisati v t.i. božičnem kolokviju (namerno smo ga pisali na božični večer po 19 h), smo organizirali akcijo zbiranja podpisov, da smo lahko kot je v pravilnikih videli svoje teste (osebno sem zbiral podpise za mizo). Svoje smo tudi dosegli, dobili smo možnost vpogleda v svoje teste in če se ne motim skrajšanje čakalne dobe na rezultate, ki je bila ubijalsko dolga. In zgodil se je čudež. Tovarišica je sporočila, da so ji ukradli polovico testov. Zelo zanimiv razplet. Seveda kraje ni prijavila policiji…

Na prvem predavanju nam je govorila tudi o »Janezeku«. O Janezu Janši. Povedala nam je, da je bil onega dne pravoverni komunist, ki se je zavzemal, da vse profesorje, ki ne bodo predavali čistega marksizma, izvržejo iz FSPN (danes FDV), kjer je študiral in bil družbeno-politično aktiven. O socialistu Janezu Janši nimam dobrega mnenja, kljub temu se mi zdi, da politična propaganda ne sodi v visokošolske prostore.

V šolah zbirajo podpise proti učiteljem, ki niso dovolj prijazni ali v šolah zbirajo podpise proti učiteljem, ki niso dovolj pošteni?

Antropologija ni kvantna mehanika. Če prestaneš slovensko maturo, razumevanje ne bi smelo predstavljati težav. Zadeve prebereš in jih znaš brez težav interpretirati. Lahko se jih tudi naučiš dobesedno do veznika natančno na pamet kot je to od nas zahtevala Vesna Vuk Godina. To smo tudi storili, vsi nismo patološki narcisi in lenuhi. Po dolgem čakanju jih je velika večina padla, nihče pa ni razumel, kje ga je polomil. Testov kljub jasnim navedbam v ustreznem pravilniku nismo smeli videti.
Dragi bralci, prosim povejte ali v šolah zbirajo podpise proti učiteljem, ki niso dovolj prijazni ali v šolah zbirajo podpise proti učiteljem, ki niso dovolj pošteni, ki niso dovolj intelektualno pošteni (nimajo mednarodnih objav v indeksiranih SCI revijah kot je to normalno na svetovnih elitnih univerzah), brez razloga žalijo študente in med poukom izvajajo ideološko in politično propagando?


Študenti, ki smo zbirali podpise, hranimo avdio posnetke, bibliografija »univerzitetnih profesorjev« pa je javno dostopna. Zakaj v slovenskih režimskih medijih (RTV SLO, Delo, Ona, Zarja, …) zmaguje hujskanje proti kapitalizmu in ne intelektualna in moralna poštenost?