ponedeljek, 12. september 2016

GIBANJE ZA OTROKE IN DRUŽINO.SI ALEŠA PRIMCA = ŽIDANOVI SOCIALNI DEMOKRATI

Predvolilna kompanija Aleša Primca
Prejšnji teden so me ustavili, ko sem šel mimo neke stojnice in me vprašali, če bom prispeval podpis za spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ključna sprememba naj bi bila, da naj bi stari starši lahko prevzeli skrb za vnuka in ga tudi posvojili kadar otrok ostane brez staršev; seveda, če bodo pri močeh in bodo to želeli ter bo to najboljše za otroka.

Načelno se z zgoraj napisanim strinjam, ampak ker ničesar ne podpišem ne da bi zadevo natančno preučil, sem vzel A4 list, ki so mi ga izročili in ga preučil v miru. Gre za ortodoksnosocialistični manifest z nacionalističnimi in katoliškimi poudarki. Gibanje pa vodita Metka Zevnik in Aleš Primc.
 
Aleš Primc
Marksistični in nacionalsocialistični poudarki
Poglejmo nekaj zanimivejših poudarkov programa:
1.      »Slovenski zdravstveni in pokojninski sistem ter slovenska kultura lahko preživijo samo ob bistveno večji rodnosti, kot jo imamo danes.«

Komentar bloga: Gre za nesmisel, večji rodnost ne prinese ničesar v zdravstveno in pokojninsko blagajno, sistema lahko preživeta samo, če je več prebivalcev aktivnih in predvsem ob večjih vplačilih.

2.      »Najnižji dodatek in nadomestilo za čas porodniške odsotnosti npr. za mame študentke določiti v višini minimalne plače (zdaj 252,04 EUR).«

Komentar bloga: Je vloga države, da subvencionira razmnoževanje?

3.      »Več ko ima nekdo otrok, bolj naj se zanj znižajo delodajalčevi prispevki za pokojninsko zavarovanje in se tako nekoliko poveča njegova konkurenčnost na trgu dela, ki je zaradi materinstva ali očetovstva običajno zmanjšana. Večje število otrok pomeni tudi večji prispevek v pokojninski sistem, zato naj pomeni tudi višjo pokojnino.«

Komentar bloga: Kakšno povezavo imajo otroci z učinkovitostjo delavca in prispevki? Trditi, da večje število otrok pomeni tudi večji prispevek v pokojninski sistem, zato naj pomeni tudi višjo pokojnino je enako formuli jabolka + hruška = motorni čoln. Nobene logične povezave torej.

4.      »Mladi so naša prihodnost, zato naj ima vsaka državljanka in državljan svoj volilni glas. Starši otroka oz. mladostnika do 14. leta starosti naj v njegovem imenu oddajo volilni glas. Od dopolnjenega 14. leta do pridobitve volilne pravice pa naj volilni glas oddajo starši mladostnika ob njegovi prisotnosti.«

Komentar bloga: mladoletnih ni smiselno mešati v politiko, po predlaganem predlogu po vzorcu HJ, imajo starši toliko več glasov kot imajo otrok, v čemer ne vidim logike in smisla.

5.      »Treba je povišati najnižje pokojnine ter omogočiti cenovno sprejemljivo oskrbo na domu in v državnih domovih za ostarele.«

Komentar bloga: Plemeniti cilj. Vendar kako to financirati? Po zopet gospodarstvo plačevalo višje prispevke? Dokler v programu ne bo jasno določeno kako doseči ta cilj, bo to zgolj floskula.

6.      »Državna podjetja, ki so infrastrukturno in narodnogospodarsko pomembna, naj ostanejo v državni lasti ter naj bodo vodena pošteno in dobičkonosno. Državno premoženje v podjetjih morajo nadzirati predstavniki vlade in opozicije.«

Komentar bloga: Do sedaj državna podjetja niso bila učinkovita pod nobeno vlado. Politika naj se umakne od upravljanja in nadziranja gospodarstva, vseeno je, če podjetja hkrati nadzirajo predstavniki vlade in opozicije. Nobenega finančnega in socialnega razloga ni, da podjetja še naprej ostajajo v državni lasti, torej v upravljanju leve ali desne politike.

7.      Kakovostna slovenska popularna glasbe čedalje bolj izginja iz predvajanja radijskih in televizijskih programov na račun tuje glasbe. Ta trend je treba spremeniti in določiti maksimalne kvote tuje glasbe.

Komentar bloga: Podobno razmišlja tudi radikalni socialist N.Toko, ki trdi, da naj politkomisarji odrejajo kaj je kakovostna glasba in kaj ni, hkrati se na podlagi tega deli državni denar in predvaja režimu ustrezno glasbo.

Danes v dobri interneta, radio nima več tako pomembnega vpliva in vsakdo si lahko izbere glasbo na spletu, ki si jo želi poslušati. Kvote so del totalitarnega sistema.
 
Aleš Primc in Metka Zevnik stavita na krščanski socializem

Nič novega

Primčev program torej ne prinaša ničesar novega, je klasičen socialističen program z nekaj nacionalističnimi in malo več katoliškimi poudarki in bo najverjetneje zgolj pobral do 2 % volivcev socialistične SDS, novih volivcev pa na volišča ne bo pritegnil. Tudi jaz ob taki izbiri kot jo imamo zdaj ob volitvah vztrajam in ostajam doma. 

1 komentar: