torek, 29. januar 2013

SOCIALIZEM (FAŠIZEM) VS. LIBERALNI KAPITALIZEMPoglejmo si Sliko 1 - na navpični osi vidimo indikator ekonomske svobodnosti družbe, torej ali je država pretežni lastnik podjetij (Slovenija) ali prevladuje privatna pobuda; ali imamo monopole in oligopole (kot v Sloveniji ZZZS, ZPIZ,…) ali konkurenco na trgu; ali imamo tolst državni aparat (kot v Sloveniji) ali vitek državni aparat.
Slika 1. komunizem (fašizem) vs. liberalni kapitalizem

Na navpični osi vidimo indikator posameznikove svobode v družbi. Torej ali imamo državo blaginje (socialno državo) ali t.i. anglosaksonski model (čeprav v resnici ni tako), da država poskrbi samo za najnujnejše in tudi tukaj ali imamo tolst državni aparat (kot v Sloveniji) ali vitek državni aparat.
Slika 2. Socializem (fašizem) vs. liberalni kapitalizem

Bistvo slike je v tem, da med komunizmom in fašizmom ni razlik, v obeh primerih gre za totalitarno obliko režima. Pomembno je tudi to, da številni mnenjski voditelji zmerjajo tiste, ki se zavzemajo za libertarne ideje, torej prosto-tržni liberalni kapitalizem kor fašiste. To je seveda skregano z osnovno logiko. In če bi glede na doktrino poskušali vmesiti trenutno po javnomnenjskih anketah najbolj priljubljeno stranko SD, bi jo glede na teorijo (ki jo Igor Lukšič kot ex predavatelj obče politologije na FDV dobro pozna) umestili na točko, ki je presneto blizu fašizmu. Lukšičeve ideje državnega lastništva podjetij in bank za vsako ceno, ekonomske samozadostnosti in protekcionizma ter velikega državnega aparata so prekleto blizu fašizmu oz nacionalnemu socializmu. 

Primerjajmo še ekonomsko ureditev nacionalsocialistične Nemčije in ideje Jožeta Mencingerja. Vidite razlike? Jaz jih ne. 

Morda veste, da je bil utemeljitelj države blaginje (socialne države) Bismarck poklicni vojak? In kakšen je bil namen? Seveda čim večji nadzor prebivalstva. Morda ne veste, da je imela nacionalsocialistična Nemčija zelo razvito socialno državo? Vam to ne pove kje smo? Bi radi še več socialne države? Bi radi še več nadzora? Bi radi še več fašizma?
Slika 3: Trije obrazi socialne demokracije
Čas je za streznitev, razčistimo pojme. Med socializmom (oz. njegovimi sodobnejšimi poimenovanji kot je socialdemokracija oz Keynesjanizem) in fašizmom ni bistvenih razlik.

Ni komentarjev:

Objavite komentar