sreda, 20. julij 2016

STRATEGIJA RAZVOJA MEDIJEV V REPUBLIKI SLOVENIJI DO LETA 2024 - ŽIVELA PARTIJA!

Vlada RS je na svoji spletni strani objavila osnutek Strategijerazvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024. To pomeni, da bodo na vse vodstvene funkcije RTV Slovenija kandidate imenovali štirje ministri trenutne vlade. Vladi nenaklonjene novinarje pa bo Svet za medije legalno lahko izločil.  

Na strani 18 lahko preberemo, da bo vlada RS finančno spodbujala raziskovalno novinarstvo. To je zelo dobra novica, ker tega poklica v RS praviloma novinarji ne opravljajo (to počno osebe, ki občasno publicirajo in katerih poklic ni novinarstvo), res pa je tudi, da večjega gospodarskega kriminala v RS ni (vsaj RTV SLO ne poroča o tem). Veselim se velikih zgodb, kot je bila afera »boksar Zavec«, ki je svoj dobesedno krvavo zasluženi denar davčno optimiziral na račun v davčni oazi Panami. Sicer ni šlo za pranje denarja ali utajo davkov, ampak je vsekakor dobro, da oblast pri gradnji socialistične samoupravne nadstavbe brezrazredne družbe izloči moteče buržoazne elemente, ki so pri proletarskem razredu bolj priljubljeni od predstavnikov vlade socialistične samoupravne skupnosti. Upam, da bo vladni nadzor in financiranje raziskovalnega novinarstvo prineslo še veliko tovrstnih odkritij in izločilo tudi ostale nadležne elemente za razvoj privatnega zdravstva in šolstva in podjetništva v širšem smislu.  

»Raziskovalno novinarstvo

Republika Slovenija spodbuja raziskovalno novinarstvo.

Raziskovalno novinarstvo je tisti del novinarskega poklica, ki je najtežji, finančno pogosto potraten, odkriva pa najtežje zgodbe posamezne družbe. Na upadanje raziskovalnega novinarstva, ki ga nadomeščata novičarstvo in kvazi raziskovalno novinarstvo manjših in ne toliko pomembnih tem, so opozorili tudi udeleženci javnih razprav.

Zato je Republika Slovenija raziskovalno novinarstvo uvrstila v javni interes Republike Slovenije na področju medijev. Ker je pravo raziskovalno novinarstvo lahko povezano z visokimi stroški, bo Republika Slovenija del sredstev, namenjenih za medije namenila sofinanciranju večjih raziskovalnih zgodb. V ta namen bo omogočila, da posebej sestavljena skupina, ki bo vsebovala vrhunske strokovnjake s področja medijev, prava in ekonomije (vsaj en iz tujine), imenovala pa jo bo reprezentativna novinarska organizacija v Republiki Sloveniji, prejme del sredstev za medije, skupina pa izmed raziskovalnih projektov, ki bodo prijavljeni za sofinanciranje, izbere en projekt, ki ga sofinancira iz prej dodeljenih sredstev države. Imena strokovnjakov in tema projekta so tajnost vse do objave zgodbe.«

 
Novinarstvo je ključni element pri gradnji brezrazredne proletarske skupnosti socialistične samoupravne skupnosti.

Res škoda, da TV nimam in TV naročnine ne plačujem. Zamudil bom vse raziskovalne prispevke Jelene Aščič in Evgenije Carl. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar