sreda, 28. december 2016

STRANKA SD PREKO PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU POSKUŠA IZVESTI POPOLNO POLITIZACIJO IN POLITIČNI PREVZEM RESORJA SOCIALNEGA VARSTVA

Z reorganizacijo centrov za socialno delo se namesto sedanjih 62 centrov za socialno delo predvideva ustanovitev 16 območnih centrov za socialno delo, ki bodo pokrivali večji teritorij. S tem ni nič narobe, poglejmo v drobovje zakulisja:

1.      Ekipa okrog ministrice Anje Kopač Mrak preko ZSV želi vzpostaviti centralno enoto novoustanovljenih 16  centrov za socialno delo, ki bo delovala v sklopu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za ustanovitev redundantnega telesa, saj ima ministrstvo svoj oddelek za informatiko in Direktorat za socialo, torej je enota popolnoma odveč.
2.      12. člen – »Do imenovanja direktorja centralne enote centrov za socialno delo opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije brez javnega natečaja. Pogodbo o zaposlitvi vršilec dolžnosti sklene z ministrom, pristojnim za socialno varstvo.« 13. člen – »Do imenovanja direktorjev centrov za socialno delo opravljajo funkcijo direktorja vršilci dolžnosti direktorja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije brez javnega natečaja. Pogodbo o zaposlitvi vršilci dolžnosti sklenejo z ministrom, pristojnim za socialno varstvo.« Da se VD direktorja izbirajo brez razpisa je še nekako razumljivo, zanka pa je zavita okrog svetov zavodov, kamor Ministrstvo kadruje zgolj člane stranke SD, vidni predstavniki stroke pa ostajajo pred vrati. To pomeni, da za tiste, ki bodo VD, obstaja skoraj 100 % verjetnost, da bodo postali tudi direktorji CSD.
3.      1. člen – »Centralna enota centrov za socialno delo opravlja naslednje naloge: spremljanje in razvoj kakovosti izvajanja socialno varstvenih storitev, javnih pooblastil in nalog, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi.« To pomeni, da bo centralna enota spremljala in vrednotila sama sebe. Kadija sudi, kadija tuži.
Reorganizacija CSD je zgolj sredstvo za popolni politični prevzem resorja socialnega varstva 
4.      Tovarišica Tanja Pleš Škornšek, katere rajnka mati je bila vidna predstavnica SD ni postala VD direktorica Direktorata za socialo, kar je na prvi pogleda nenavadno. Dejansko pa je slika čista, saj centralna enota centrov za socialno delo potrebuje direktorja s člansko izkaznico SD. Tov. Tovarišica Škornšek je znana kot oseba največ avtorskimi pogodbami, ki jih je dobila, ko je službovala v MOL, vodi inštitut katerega dejavnosti so bili v konfliktu interesov z vsemi njenimi dosedanjimi službami, na MOL, MDDSZ in CSD Vič. Na CSD Vič so bili zaposleni prisiljeni sprejemati številne sporne odločitve, npr. pri kočljivih primerih dodelitev in odvzemov otrok. Tov. Škornšek je teoretik (magistrirala na FSD), z realnostjo pa nima stika po pričanju nekdanjih zaposlenih na CSD Vič, ki so po izteku njenega mandata priredili zabavo iz samega veselja ob njenem odhodu.  


1 komentar:

  1. zelo nazoren prikaz, dobro bi bilo pokazati še za ostala podočja kaj dela SD.

    OdgovoriIzbriši