sreda, 19. september 2012

ŠTIRINAJSTO POROČILO O DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI (za leta 2009, 2010, 2011) – USTAVIMO SOCIALISTUIČNO NOROST, USTAVIMO ROPANJE PRI BELEM DNEVU!V Sloveniji je bilo v letu 2011 dodeljenih 712,33 milijonov € državnih pomoči. V primerjavi z letom 2009 so se povečale za 9,6 %, glede na leto 2010 pa so večje za 53,33 %. V letu 2011 znaša delež državnih pomoči v BDP 2,1 %. Če izključimo pomoči, ki so bile dodeljene za blažitev finančne krize, znaša delež državnih pomoči 1,33 % BDP, trend pa je rastoč
Odrabljeno orodje. Subvencije niso učinkovite.

Če pogledamo poročilo na straneh 62-67, poglavje »9.2. Ocene uspešnosti dodeljenih državnih pomoči« opazimo v tabeli uspešnosti same visoke ocene od 3 do 5. Hudič pa je v podrobnostih, saj na strani 60 piše naslednje: »Ocena uspešnosti je podana izključno s strani poročevalcev oz. dodeljevalcev državnih pomoči«. Jim kdo verjame? Pri Programih zaposlovanja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je povsod ocena 4. Kdo se dela norca iz nas?

Ni komentarjev:

Objavite komentar