petek, 20. junij 2014

NAREDITE NAM TO DEŽELO TAJKUNSKO - JAVNA POBUDA ZA ALTERNATIVNI ODKUP IN PREOBLIKOVANJE MERCATORJA V KOOPERATIVO NAŠ MERCATOR

Zgodovinsko ozadje prodaje Mercatorja

Ne mislim, da je Agrokor idealen kupec podjetja Mercator. Dejstvo pa je:

a)      da so slovenske vlade (Drnovškova, Ropova, prva Janševa, Pahorjeva in magistrina) toliko časa in tolikokrat izigrale resne mednarodne vlagatelje, da smo popolnoma izgubili kredibilnost. Zato so med redkimi interesenti za nakup slovenskih podjetij bank zgolj še razni mambo jumbo in čuđi muđi vlagatelji. Zadnja preizkušnja je prodaja slovenskega Telekoma, če se bomo še tukaj obnašali neverodostojno in bo politika blokirala prodajo, smo za vedno pogreznjeni v živo blato iz katerega nas ne bo nihče več potegnil. Minister Pikalo bi prodal podjetje brez infrastrukture, letos so si izplačevali nesorazmerne dobičke v obliki dividend, torej gverilske akcije članov Kominterne že intenzivno potekajo.
b)   Upravi Mercatorja (Zoran Janković in njegov podpornik izpred magistrata Žiga Debeljak) sta vodili neustrezni poslovni model, ki je temeljil na pretiranem zadolževanju, poleg drugih napak in ustvarili preko 970.000.000,00 EUR dolgov. Nadzorni odbori niso opravili svoje naloge. Slovenski mediji in Mencingerjanski ekonomisti »stroka« so trdili drugače in še vedno trdijo drugače, toda številke kažejo nasprotno.
Javna pobuda za alternativni odkup in preoblikovanje Mercatorja v kooperativo Naš Mercator: »Mercator mora ostati v rokah politike!«


Najbolji susjed

Ljubljana − V Slovenskem forumu socialnega podjetništva so v sodelovanju s strici iz ozadja, politično nomenklaturo skoncentrirano v strankah nasladnicah KP z zainteresirano strokovno javnostjo pripravili samoupravljavski zmazek javno pobudo za tajkunski sovražni prevzem z namenom izčrpavanja podjetja preko rent alternativni delavsko-potrošniško-dobaviteljski odkup podjetja Mercator in preoblikovanje v kooperativo Naš Mercator. Gre za proces preoblikovanja podjetja iz delniške družbe v kolhoz zadrugo.

Pobudo naslavljajo na širšo zainteresirano slovensko javnost in k aktivnemu sodelovanju pri njeni realizaciji pozivajo: naivne opičnjake zaposlene v Mercatorju, upokojene delavce Mercatorja, potrošnike, dobavitelje, sindikate, nevladne organizacije in vse zainteresirane državljanke in državljani Slovenije. Javno pobudo naslavljajo tudi na predstavnike državnih institucij in nosilce javnih funkcij v Republiki Sloveniji s pozivom, da se ji pridružijo, se do nje opredelijo in tudi aktivno prispevajo k njeni realizaciji.

Umazana podrobnost

Izpustil sem dirty detail, zato se tudi oglašam tako pozno, ker sem ga opazil šele včeraj. Moral sem bizarni zmazek ponudbo prebrati še enkrat. Spodnja objava je zagledal luč dneva 5. 6. 2014.
Citat iz spletne strani Slovenskega foruma za socialno podjetništvo - Javna pobuda za alternativni odkup in preoblikovanje Mercatorja v kooperativo Naš Mercator:

»Zavedati pa se je potrebno, da je nastajanje zadrug oz. kooperativ brez izmenjave izkušenj in poznavanja, predvsem pa brez institucionalne pomoči, zelo težavno početje. Socialno podjetništvo in zadružništvo je ljudem premalo poznano. To področje je prepuščeno iniciativi, ki prihaja od spodaj navzgor oz. posameznikom, pri njihovem ustanavljanju pa primanjkuje tako pravnih kot ekonomskih znanj, zelo težko pa je priti do zagonskega kapitala, ki ga potrebuje vsako podjetje – tudi zadruge.

Zato od Vlade RS pričakujemo pomoč pri vzpodbujanju socialnega podjetništva in predlagamo vladi, da zagotovi svetovanje, tudi mednarodno z oblikovanjem mednarodne ekspertne skupine strokovnjakov, možnosti financiranja za preoblikovanje podjetij, ki so se znašla v težavah in so v lasti DUTB ter druge podporne mehanizme …«
 
Javna pobuda se zavzema za sodelovanje s poslovnimi partnerji iz tujine – potrošniške delavske kooperative iz nekdanje Sovjetske Zveze t.i. kolhozi, sovhozi in gulagi. 
Sklep
Zopet sem imel prav, ideja socialnega podjetništva je v RS zaudarjala po »prejšnjem« sistemu, politiki nacionalsocializmu in tajkunih že preden je Zakon o socialnem podjetništvu prišel na svitlo. Za kaj gre, gre za to, da je vesoljnemu svetu jasno, da je socialistično vodeno gospodarstvo neučinkovito in nesocialno (nizka dodana vrednost delovnih mest – nizke plače, odsotnost nagrajevanja boljših in kaznovanja slabših = uravnilovke in politično samopstrežništvo na izdelkih in denarnem toku podjetij). In besedna zveza socialno podjetništvo je le krinka za izčrpavanje davkoplačevalskega denarja, neupravičene rente (PR, pravni svetovalci, mecingerjanci na pavšalih itd.), politično interveniranje v gospodarstvo, rentništvo, ustoličevanje tajkunov, rentništvo, socializacijo izgub in rentništvo.


Torej za odkup takega podjetja je potrebno ogromno denarja, omenjeni subjekti že po svojih zmožnostih ne bi morali zbrati večje vsote in potem bi enostavno nacionalsocialistična politika (SD) pritisnila na vlado, naj država doda še kakšno milijardico ali dve zraven. Deja vu. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar