torek, 4. avgust 2015

ODPIS DOLGOV

Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov
Državni zbor je v petek, 17. julija 2015, sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov z 59 glasovi za in nobenim proti. Odpisovali bodo eno leto stare dolgove oziroma dolgove, ki so nastali pred letom 2014. Danes je ukrep stopil v veljavo.

Po mnenju ministrice A. K. Mrak družbeno odgovorna podjetja ne ustvarjajo delovnih mest, temveč odpisujejo dolgove.

 Kriteriji za odpis dolgov
Na spletni strani MDDSZ so objavljeni kriteriji za odpis dolgov:
Fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik:
·        denarne socialne pomoči ali
·        varstvenega dodatka ali
·        veteranskega dodatka ali
·        otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
·     otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Kaj je z revnimi zaposlenimi, ki nimajo lastnega vrta ali z revnimi brezposelnimi, ki niso prejemniki pravic iz javnih sredstev?

Družbeno odgovorne organizacije
Po poročanju MDDSZ je 47 podpornikov projekta o odpisu dolga najšibkejšim 20.7. 2015 podpisalo sporazum, v okviru katerega bodo upniki, med njimi javna elektro, energetska, komunalna podjetja, zavarovalnice, banke, upravniki, občine in tudi država dolžnikom odpisali dolgove, in sicer v obdobju od podpisa sporazuma do 31. 1. 2015.

Pri tem je Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je izpostavila, »Ponosna sem, da je še veliko družbeno odgovorih organizacij, ki jim je mar za najšibkejše«, je dejala ministrica.

Izjava je uradno stališče ministrstva, ki je na svoji spletni strani objavilo: »V ponedeljek, 20. julija 2015, je v Križankah potekal podpis Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, h katerem so pristopila številna družbeno odgovorna elektro, energetska in komunalna podjetja, banke, zavarovalnice ter županje in župani.«

Družbeno odgovorne organizacije so torej po mnenju ministrice dr. Anja Kopač Mrak tiste organizacije, ki odpisujejo dolgove in ne tiste, ki vlagajo v razvoj, posledično zaposlujejo in ker ustvarjajo dobiček tudi polnijo proračun in ne potrebujejo državnih dokapitalizacij. Seveda ne, dobiček bi bilo potrebno v avantgardni socialistični družbi prepovedati

Slovenija ima 212 občin
Številne občine so »v minusu« in potrebujejo vsakoletne masivne finančne injekcije iz državnega proračuna, saj same ne ustvarijo dovolj dodane vrednosti, da bi samostojno preživele župana in ostale občinske birokrate ter njihove vrtičke. Družbeno odgovorno je, da take občine odpisujejo dolgove.

Prometni prekrški
Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov predvideva tudi odpis dolgov nastalih zaradi prometnih prekrškov. V samoupravni avantgardni slovenski družbi je prav, da ni moralne buržoazne dileme o etičnih vidikih podpiranja prometnih prekrškarjev.

Davkoplačevalski denar
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak zagotavlja, da nikakor ne želijo spodbuditi kulture neplačevanja. Upravičencev naj bi bilo do 100.000. Denar bomo prispevali davkoplačevalci, čez eno leto bomo odpisovali dolgove istim upravičencem. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar