ponedeljek, 3. december 2012

IZJAVA MESECA NOVEMBRA 2012Tokrat za spremembo v pozitivnem smislu…

Izjavo sta 29.11. 2012 objavila tako časnik Finance kot rumeni časnik Delo.

»Vladi bom predlagal, da se omogoči prodaja celotnega deleža države v NLB. To je najboljši način za prodajo, saj se je pogoj, da država obdrži 25 odstotkov plus eno delnico, izkazal za oviro pri pogovorih s potencialnimi investitorji,« je v zvezi z dokapitalizacijo NLB povedal minister za finance Janez Šušteršič.
NLB – zgodba o sesalcih davkoplačevalskega denarja

Izjava me navdaja s kančkom optimizma, koalicijska pogodba in sedanja strategija upravljanja državne naložbe v NLB namreč določata, da naj država v banki ohrani vsaj 25 odstotkov in eno delnico. Država ima sicer skupaj s Kadom in Sodom v lasti skoraj 60 odstotkov NLB. Dokler bo vreča brez dna - NLB v lasti tranzicijskih sesalcev rent in stalnih dokapitalizatorjev banke same in podjetij v državni lasti, bodo naša blaginja, finančno stanje, odgovornost, občutek pravičnosti na izredno nizkem nivoju. Iztrgajmo srce ljudožerski Mencingerjanski zverini in prodajmo stvor v celoti tujcem. Magari za 1 € strateškemu partnerju z dobro vizijo prestrukturiranja. 

2 komentarja: