četrtek, 12. januar 2017

NOVA RAZLIČICA MEDIJSKE STRATEGIJE 2017-25 – KAKO PREMAGATI KIM JONG-UNA

Na spletni strani Ministrstva za kulturo tretja različica medijske strategije še ni objavljena, za enkrat sem jo zasledil samo na spletni strani Portalaplus. Zadeva je zanimiva…

Ministrstvo za kulturo sledi sodobnemu času grožnje breitbart.coma, vzpona Trumpa, Twitterja in fake news

Na strani 18 znotraj poglavja Pokritost vsega ozemlja Republike Slovenije z medijskimi vsebinami v javnem interesu; velja tudi za najnovejše tehnologije oziroma digitalno okolje, s katerimi se posebej nagovarja mlade uporabnike in omogoča dostop Slovencem po svetu, se pojavi zanimiv odstavek:

»Pojav spletnih platform (spletnih strani, portalov, facebook profilov…), na katerih se pojavljajo medijske (informativne in razvedrilne) vsebine, ki tako predstavljajo nelojalno konkurenco medijem, do neke mere že ogroža obstoj in prihodnost medijev, zato je potrebno začeti regulirati takšno ravnanje in odgovornost lastnikov teh platform, materialno, moralno in vsakršno drugo.«


Na blogu ocenjujemo, da je ideja po cenzuriranju neodvisnih spletnih strani, portalov, Facebook profilov odlična, saj ti predstavljajo nelojalno konkurenco medijem, v katerih kot se je izrazil Stane Dolanc delujejo preverjeni družbenopolitični delavci, torej je cenzuriranje oz. uničevanje konkurence medijem naklonjenih režimu pravilna pot grajenja samoupravne proletarske socialistične skupnosti delovnega naroda Socialistične republike Slovenije. Ostale medije je, kot je zapisano potrebno regulirati, torej naj jih neprestano obiskujejo inšpektorji, policija, SDV, jim zasegati materiale, računalnike in ostale nosilce podatkov, jim nalagati nesorazmerne globe in naročnine ter jih črniti na preko davkoplačevalcev financiranega TOZDA RTV SLO in izsledke raziskovalnega novinarstva na neodvisnih medijih na RTV SLO ignorirati. Ti moderni mediji so moteči buržoazni elementi in jih je potrebno preko ustreznih regulacij cenzurirati in paralizirati do njihovega uničenja in izginotja.

Stane Dolanc: »Novinar mora biti tudi družbenopolitični delavec…«

Razredna narava naše demokracije


Socializma si ni mogoče predstavljati brez demokracije. Toda socialistični družbi je potrebna demokracija v socializmu, ne pa demokracija kot orožje boja proti socializmu. Zato je treba vztrajati pri razredni naravi naše demokracije, kar pomeni, da mora biti v samem sistemu te demokracije zagotovljena nesporna vodilna vloga interesov delavskega razreda, trdo povezanega z vsemi drugimi delovnimi ljudmi. Sistema demokratičnega pluralizma samoupravnih interesov torej ne smemo razumeti tako, da so v njem pač vsi interesi enakovredni in da je lahko v tem soočanju in usklajevanju interesov rezultat povsem poljuben - tudi na škodo dolgoročnih interesov delavskega razreda kot celote. To preprečuje ne samo načelno deklarirana vodilna vloga interesov delavskega razreda, ampak tudi posamezni »obrambni mehanizmi« znotraj samega sistema, npr. struktura skupščin, kjer prevladujejo delegati delavcev, in navsezadnje tudi specifična vloga Zveze komunistov v tem sistemu (Edvard Kardelj).

1 komentar: