petek, 5. februar 2016

OGLAS MINISTRSTVA ZA DELO DRUŽINO SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI SPOROČA - SPOLA STA ENAKA, NISTA PA ENAKOPRAVNA.

Na Ministrstvu za delo družino socialne zadeve in enake možnosti so v javnost lansirali oglas: Podprimo enakost med spoloma!


Slika iz oglasa: podprimo enakost med spoloma

V RS so biologijo izpodrinile druge vede kot so kulturologija, antropologija, sociologija spolov in Marksizem. Torej je spol družbeni konstrukt, to, da imamo moški penise in ženske prsi in vulve je zgolj družbeni konstrukt, kredibilne so zgolj ugotovitve socialnih antropologov. Da smo moški že od rojstva bolj nagnjeni k mehaničnim predmetom (v otroški dobi igračam), je družbeni konstrukt. Na Ministrstvu za delo družino socialne zadeve in enake možnosti temu pravijo »Gre za trdovratne in zakoreninjene predstave, kaj je bolj primerno za en in kaj za drugi spol.«

Bodo feministke srečne, če bomo uvedli obvezne kvote tudi na študijih Fakultete za socialno delo (tam študira več žensk kot moških) in na Mirovnem inštitutu? Bodo feministke srečne, če bomo uvedli obvezne kvote tudi v komunalnih podjetjih, gradbenih podjetjih – pri delu na terenu itd.?
 
Delo v rudniku, klasičen primer diskriminacije žensk, dovolimo feministkam opravljati ta poklic!

Učinkovita poraba proračunskih sredstev
Ocenjujem, da gre pri oglasih, kjer zanikajo osnovnošolsko biologijo za izredno učinkovito porabo proračunskih sredstev in sredstev Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Le tako naprej.

Menim, da se Herald Eia, norveški novinar in sociolog krepko moti v svojem dokumentarcu Pranje možganov. Nemška različica, hrvaška različica.

2 komentarja:

  1. Neverjetno s čem se moramo ukvarjati. Na ministrstvu bi se pa morali ukvarjati s perečimi problemi, ne z navideznimi, lažnimi.

    OdgovoriIzbriši
  2. Res je, da ne bi slučajno na Ministrstvu za delo, družino… pomislili na pokojninsko reformo ali reformo trga dela… Ves čas nekaj drobijo in/ali ustvarjajo probleme, ki jih ni.

    OdgovoriIzbriši