petek, 6. januar 2012

ZANIMIVO IN V SLOVENIJI REDKO RAZMIŠLJANJE, VREDNO OGLEDA: DR. ROSVITA PESEK: SLOVENIJA – MOJA DOMOVINA


Priporočam ogled nenavadnega predavanja  Dr. Rosvite Pesek: Slovenija – moja domovina.
 
Predvsem bi izpostavil dve dilemi. Pri nas je praktično prepovedano na glas povedati, da je nekdo slovenske narodnosti in da je ponosen na to, da je Slovenec. To velja za sovražni govor. Torej »zdravi« nacionalizem je v Sloveniji nezaželen, je pa po drugi strani Slovenija polna nekega popolnoma izrojenega ekonomskega nacionalizma in čudnega protekcionizma. Tukaj predvsem ciljam na Mencingerjansko idejo o nacionalnem interesu in vztrajanje, da podjetja in banke kljub slabemu upravljanju (menedžerji in nadzorne institucije slabo opravljajo svoje delo), nizki dodani vrednosti ali celo izgubam in nenehnim dokapitalizacijam ostajajo v državnem lastništvu.

Kljub temu, da me zanima zgolj kakovost in etičnost upravljanja podjetja ter sinergije z lokalnim okoljem, zavestno gledam pri nakupih na izvor izdelkov. Menim, da je tuja konkurenca dobra, da se slovenska podjetja prestrukturirajo in postanejo konkurenčna in kakovostna in da se tista res slaba podjetja izbrišejo iz trga, da se jim omogoči nebolečo smrt, ne pa dolgotrajno umiranje na obroke preko izdatnega subvencioniranja (jemanja sredstev dobrim podjetjem). V monopolnem ali oligopolnem položaju se pogosto dogaja, da so na voljo zgolj nekakovostni izdelki in storitve po pretirani ceni, zato je konkurenca, tudi tuja, dobra.

Poleg Rosvite Pesek in sebe, ne poznam nikogar, ki bi zavestno »kupoval slovensko«. Vedno kupim izdelek slovenskega izbora, če je le na voljo in če sta cena in kakovost kolikor toliko primerljivi in sprejemljivi.

Druga dilema pa je vprašanje, kdo od slovenskih starost, ki so se veliko pojavljali v družbenem življenju, je res pravi demokrat in moralna avtoriteta. Npr. France Bučar in Spomenka Hribar sta s svojo odkrito podporo totalitarizmu dokončno izgubila svoj ugled. Trenutno se razen rajnkega Jožeta Pučnika in Ljuba Sirca nikakor ne moram spomniti nikogar drugega. Mi prosim pomagate?

Ni komentarjev:

Objavite komentar